YLEISTÄ PÄIVÄHOITOPAIKOISTA
Aittatontun päiväkotiin voi hakea hoitopaikkaa ympäri vuoden. Heinäkuu on päiväkodissamme maksuton 
kuukausi. Kun perheelle myönnetään hoitopaikka, on päiväkotiimme mahdollista tutustua ennen 
lopullisen päätöksen tekemistä. 

Päiväkotimme päivärytmi ja tilat on sopivat noin 1.5-vuotiaille lapsille ja sitä vanhemmille. 
Aina kannattaa kuitenkin kysäistä paikkaa myös tätä pienemmille.

Aittatontussa ei ole ns. osastoja, mikä mahdollistaa sen, että sisarukset voivat olla 
hoitopäivän aikana yhdessä. Rakennuksessamme on jakotiloja, joten toteutamme 
päivittäin pienryhmätoimintaa lasten iänmukaisissa ryhmissä. 

Uuden 1.8.2016 voimaan tulevan lakimuutoksen vuoksi varhaiskasvatusoikeutta on rajattu niiltä 
lapsilta,joiden toinen vanhempi on kotona esimerkiksi työttömyyden tai vanhempainvapaan vuoksi.
Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20h/vko. Lapsen tarvitseman tuen tai 
perhetilanteen vuoksi lapsella voi olla oikeus laajennettuun varhaiskasvatukseen. Aittatontun 
päivähoitopaikat on ensisijaisesti kokopäiväpaikkoja.Lapsen ollessa tilapäisesti osapäivähoidossa 
(esimerkiksi vanhemman työttömyyden vuoksi) hoitoaika on 4h/pvä tai kolmena päivänä viikossa 
(7 h, 7 h ja 6 h). Hoitoajat ilmoitetaan erillisellä lomakkeella ja hoitoaika on sitova. 
Varsinaisia e-pvä sopimuksia Aittatontussa ei enää ole vaan osapäiväpaikat on varattu niitä 
tarvitseville perheille.

ASIAKASMAKSUISTA

Kun päiväkotimme on varmistanut hoitopaikkanne, Oulun kaupunki määrittelee perheellenne 
palvelusetelin, jolloin tulosidonnaisuus ja mahdolliset sisarusalennukset lasketaan samojen 
tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa.

Lisätietoa palvelusetelistä:
http://www.ouka.fi/oulu/palveluseteli/yksityisen-paivahoidon-palveluseteli

Uudet paikkahintamme 1.12.2018 alkaen ovat seuraavat: 

   - yli 3 v korkein asiakasmaksu 289 e (paikkahinta 725e)
   - alle 3 v korkein asiakasmaksu 289 e (paikkahinta 1223e)

AUKIOLOAJAT:

Olemme avoinna arkisin klo 07:00 - 17:00.